Általános Szerződési Feltételek

a webshop.chemplex.hu Webáruházból történő vásárlásra

I. Általános információk

1.1. Az Eladó adatai

A webshop.chemplex.hu Webáruház és a www.chemplex.hu weblap üzemeltetője:

Cégnév: CHEMPLEX Homogenizálási és Erőátviteli Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5100 Jászberény, Ipartelep út 13.

Cégjegyzékszám: 16-09-021205

Adószám: 13030117-2-16

Budapesti Ipari és Kereskedelmi Kamara tagja

Kereskedelmi szolgáltatás nyilvántartásba vételi száma: ….

E-mail cím: info@chemplex.hu

1.2. Fogalmak

Eladó: A Webáruház üzemeltetője, amely a Webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a Webáruházzal adásvételi szerződést köt elektronikus vagy más úton

Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Adásvételi szerződés: a Felek között a Webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Áru: a Webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék

Vételár: az a bruttó – eltérő megjelölés hiányában magyar forint pénznemben értendő – általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja

Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása

Szállító: az Eladóval szerződött futárszolgálat, vagy postai szállító

Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg

Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

1.3. A Webáruház általános bemutatása

A Webáruház a webshop.chemplex.hu oldalon található „Termékek – Webshop” megjelölés alatt hajtástechnikai illetve kapcsolódó műszaki termékek és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésével foglalkozik.

A Webáruházban történő vásárláshoz nem kötelező előzetesen regisztrálni.

A Webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a Webáruház működésével kapcsolatos feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

A webshop.chemplex.hu Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amely elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 10. naptári év utolsó napjáig számviteli és jótállási kötelezettsége teljesítése céljából. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja.

A www.chemplex.hu oldalon keresztül történő szolgáltatás megrendelése – ide értve az egyedileg tervezett keverőgépek gyártását és az összeszerelést is – nem tartozik a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alá, azok minden esetben egyedileg megkötött szolgáltatási szerződésnek minősülnek.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

II. Elektronikus szerződéskötés (vásárlás) menete

2.1. Az áru bemutatása, árak, akciós termékek

A Webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

Az oldalakon szereplő – eltérő megjelölés hiányában, magyar forintban értendő – árak tartalmazzák az áfát. Az árak külön feltüntetésre kerül a nettó ill. bruttó megjelölést. A megrendelés során a rendszer automatikusan kiszámolja az Áfa összegét ill. az ÁFA tartalommal növelt összeget.

A Webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

A Webáruházban az Eladó akciókat biztosíthat, az egyes akciókata Webáruház egyértelműen feltünteti az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy készlet erejéig tart.

Az árukra vonatkozó termékleírást/ jellemzőket, tulajdonságokat a weboldalon a termék leírása (illetve elérhető kategória) tartalmazza.

Amennyiben a megrendelt termék leszállításakor a csomag esetlegesen nem tartalmaz nyomtatott kezelési/használati utasítást, úgy azt Vevő a chemplex.hu weboldaláról termékre vonatkozó menüpontból letöltheti. A használati útmutató ennek megfelelően rendelkezésre bocsátásra kerül a Vevő részére, ill. a Vevő annak tartalmát ennek megfelelően tudomásul veszi.

2.2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

Az áru kiválasztása a „Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és korásba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárba való eltávolítására, a vevő adatainak módosítására, vagy a rendelés feladására.

Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, szállítási címe, kapcsolattartó személy e-mail címe, telefonszáma) meg kell adnia.

Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázas, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet/székhelyet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza. A megrendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.

A megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolása esetén a felek között adásvételi szerződés jön létre.

2.3. Szállítási díj

A Vevő választhatja az üzletben történő személyes átvételt (személyes átvételre kizárólag jászberényi telephelyen van lehetőség), vagy kérheti az áru kiszállítását.

Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán a Vevő által választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül. Megrendelés esetén a rendszer automatikusan megjeleníti a szállítással kapcsolatos költséget (szállítási díjat).

A Vevőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie.

2.4. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelést a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A rendelés feldolgozását a Vevő a Webáruház honlapján a rendelés azonosító számának és e-mail címének megadásával nyomon követheti.

2.5. Fizetés

A Webáruházban (előre)átutalással, utánvéttel, bankkártyával történhet fizetés, illetve személyes átvétel választása mellett az Eladó jászberényi fióktelephelyén készpénzzel.

2.5.1. Átutalás

Vevő a véglegesített megrendelés vételárát az Eladó által kiállított számla alapján, az abban foglalt fizetési határidőig átutalással is megfizetheti. Átutalás esetén az Eladó számláján történő jóváírás esetén minősül a vételár teljesítettnek.

Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít, és adja át a Szállítónak az árut. A vételár teljes megfizetéséig Eladó tulajdonjog fenntartásával él.

Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli.

2.5.2. Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára a postai úton vagy futárszolgálattal történő szállítást követő átvétel időpontjában a kézbesítőnek készpénzben fizetendő.

2.5.3. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a webshopban. A kiválasztott áruk megrendelése után a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. weblapjára irányítjuk, ahol a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintással, a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadásával. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, és Maestro típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. hibaüzenetben közli a hiba okát.

2.6. Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását az Eladóval szerződött Szállító cégek (futárszolgálat) vagy a postai szolgálat (továbbiakban: Szállító) végzik. Az áruk kiszállítására az Eladó és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak.

A teljesíts a Vevő által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vevő vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vevőre.

III. Elállás joga

3.1. Eladó elállási joga

Amennyiben Vevő az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn, de legkésőbb 8 naptári napon belül nem teljesíti, Eladó a szerződéstől elállhat.

Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Eladó ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából, valamint a Vevő általa esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.

3.2. A Fogyasztó elállási joga (fogyasztóval kötött szerződéseknél irányadó rendelkezések)

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy fogyasztó a megrendelés véglegesítésétől kezdve a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása a Fogyasztó erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező (45/2014. Korm. rend. melléklete szerinti) formátumban történik, amelynek kinyomtatott példányát az elállási jogról szóló tájékoztatóval együtt a termékhez csomagolva a Felhasználó részére Eladó megküldi. Fogyasztó a nyilatkozatát elektronikus levél formájában, faxon vagy postai úton is megküldheti. Az Eladó a Fogyasztó elállásának kézhezvételét elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.

Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. (a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza) A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi/feladja.

Eladó az áru visszaküldésének kétséget kizáró módon történő igazolását, vagy visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztó által alkalmazott fizetési módon visszatéríti a vételárát a Fogyasztó részére.

A Fogyasztó az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza  nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Fogyasztó részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek Fogyasztót terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli.

Nem illeti meg az elállás joga a Fogyasztót, ha az árut az Eladó üzletében személyesen vette át.

Nem illet meg a Fogyasztót az elállás joga a számára egyedileg gyártott, illetve egyedileg beszerelt áru esetében.

IV. Szerződés módosítása

Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.

Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jött létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.

Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.

V. Jótállás – fogyasztóval kötött szerződésekre, szavatosság

Jogszabály egyes tartós fogyasztási cikkekre (pl. műszaki cikkek) kötelező jótállást ír elő (151/2003 Korm. rend.). Azon termékek esetében, melyekre jogszabály jótállási kötelezettséget ír elő, az adott termék leírása tartalmaz bővebb információt. Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás – jogszabály szerinti – időtartama egy év. Egyes termékekre az Eladó további jótállást vállalhat, ezekről külön tájékoztatást ad a Vevőnek.

Kellékszavatosság
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igény esetén elsődlegesen kijavítás, kicserélés kérhető.

Termékszavatosság
Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igénynél a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

A kellék- és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztatást a 45/2014. Korm. rendelet 3. melléklete is tartalmazza.

VI. Panaszkezelés

Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelentheti:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Chemplex Kft.
Telefon: +36/57-515-755
E-mail: info@chemplex.hu
Fax: +36/57-515-756
Levelezési cím: 5100, Jászberény, Ipartelep út 13.

Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatjuk. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

Felügyeleti szervek:

Jászberény város Jegyzője Jegyzője
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
(5001 Szolnok, Pf. 218.)

Budapesti Békéltető Testület
(Bp., I. Krisztina krt. 99.)

Budapesti Gazdasági Kamarákmellett Működő Békéltető Testület
(1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel.: 488-2131)

VII. Hírlevélre történő feliratkozás

A Webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy az Eladó hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.

A Webáruházból történő feliratkozás esetén a Vevő az Eladó hírlevelére iratkozik fel, így annak a webshop.chemplex.hu Webáruházon túl, más kapcsolódó szolgáltatásairól, így különösen a www.chemplex.hu és a gepeink.chemplex.huwww.gepedvanhozza.hu, www.iparihajtomu.hu, www.mindengepmukodjon.hu weboldalakon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat is tartalmazó hírleveleket kap.

Amennyiben Vevő valamely adott áruról kíván értesítést kapni, ezt a hírlevélre történő feliratkozással teheti meg.

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Eladó az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.

A személyes adatok védelme Eladó számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A Vevő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben az Eladó törli a Vevő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

VIII. Szerződésre alkalmazandó jog, jogviták elintézésének módja

A Felek között létrejött adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani.

A Felek a jogviták bíróságon kívüli megoldása érdekében szükség esetén közvetítői (mediátor) eljárást vesznek igénybe. A mediátort a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján feltüntetett, akkreditált mediátorok névjegyzékéből kell kiválasztani.

Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Jászberényi Járásbíróság, illetve határkörtől függően a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

IX. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.

Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vevő részére az Eladó áltál elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a holnapon feltüntetésre került. Az ÁSZF a Vevő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Shopping Cart
Scroll to Top